Wat is de Wkb?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. De wet gaat in per 1 januari 2024 voor bouwwerken in gevolgklasse 1 en geldt in eerste instantie voor grondgebonden woningen, kleine bedrijfspanden en kleine infrastructurele werken. Voor verbouwingen zou de wet ingaan vanaf 1 januari 2025. Deze richtdatum is in juni 2024 met een half jaar uitgesteld.

Wat zijn de verplichtingen van de Wkb?

Het antwoord op deze vraag vind je op de website van het IPLO: 

Wkb - informatiepunt Leefomgeving

Word Wkb-expert van BuildingLabel

Wij bieden begeleiding, zorgen voor kennisoverdracht en kostenbesparing. Dat kan in je voordeel werken. Jouw organisatie en je projecten worden er beter van!