Privacyverklaring

BuildingLabel is gevestigd op Planetenveld 45, 3893 GE Zeewolde en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.buildinglabel.com

Planetenveld 45 - 3893 GE Zeewolde

036 – 522 00 42

 

De Functionaris Gegevensbescherming van BuildingLabel is te bereiken via de website www.buildinglabel.com of telefonisch.

 

Persoonsgegevens

BuildingLabel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens

• Voorletters, voornaam en achternaam;

• Geboortedatum;

• Adresgegevens;

• E-mailadres;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BuildingLabel verstrekt de informatie, zoals opgenomen in uw Curriculum Vitae en vakdiploma’s (EP-adviseur) niet aan derden. Informatie over keuringen en rapportages worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk is verplicht in verband met certificatie en het kwaliteitshandboek.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

BuildingLabel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek;

• Het registreren van afmeldingen en keuringen conform het kwaliteitshandboek;

• Het verwerken van de betalingsgegevens inzake abonnementsgelden licentiehouders;

• Het berichten van wijzigingen en/of aanpassingen van de keuringen en aanverwante zaken per brief en/of per e-mail;

• Het berichten en informeren over de door BuildingLabel aangeboden dienstverlening;

• De analyse van het gedrag van de bezoekers aan de website om de aangeboden informatie te verbeteren;

• Het verwerken van de persoonsgegevens op basis van de wettelijke verplichtingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BuildingLabel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een aangewezen medewerker tussen zit.

 

Bewaartermijn(en)

BuildingLabel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanuit het kwaliteitsboek en de wettelijke verplichting is de bewaartermijn van uw gegevens tien jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BuildingLabel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BuildingLabel gebruikt uitsluitend functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Licentiehouders van BuildingLabel kunnen, nadat ze zijn ingelogd, hun opgeslagen informatie en gegevens inzien, wijzingen en/of aanpassen. Het verwijderen van de persoonsgegevens gebeurt alleen op verzoek en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van tien jaar. Hebt u vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

 

Beveiliging

BuildingLabel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zijn er aanwijzingen van misbruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met de Functionaris Gegevensbescherming opnemen via info@buildinglabel.com.