Utiliteitsbouw

Bij verkoop of verhuur van utiliteitspanden en bij grootschalige renovatie is een energielabel vereist. Onder utiliteit verstaan we panden met de volgende functies: kantoor, onderwijs, sport, zorg, bijeenkomsten, winkels, logies en cellen. Industrie is niet labelplichtig, omdat daar de CO2-uitstoot leidend is als het gaat om energieprestaties. 

Een energielabel gaat uit van standaard gebruik van een pand. Dit wordt berekend door een gediplomeerde EP-adviseur. Bij de berekening bekijkt de adviseur alle elementen die van invloed zijn op de energieprestaties van het gebouw, zoals isolatie, beglazing, verwarming, koeling, installatietechniek, verlichting en ventilatie. Dit wordt bepaald volgens de methodiek die beschreven staat in de ISSO 75.1. 

Een energielabel is een Europese verplichting en geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Het label blijft tien jaar geldig. Een kantoorgebouw moet per 2023 minimaal een C Label hebben.