Oplevering nieuwbouw

Is er in de ontwerpfase van een nieuwbouwplan een BENG berekening nodig, bij de oplevering kijkt een gediplomeerd EP-detailadviseur opnieuw naar de energieprestaties. Eigenlijk vormt deze stap een controle van de bouwaanvraag. Het kan immers voorkomen dat tijdens de bouw dingen veranderen die van invloed zijn op het uiteindelijke energielabel. Bij de oplevering wordt het voorlopige label uit de BENG berekening omgezet naar een definitief energielabel. Dit blijft tien jaar geldig.