Kantoren C-label

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal label C hebben. Zo niet, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Gemeenten zullen hierop handhaven en indien nodig dwangsommen opleggen. Het is belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. Als er nog investeringen nodig zijn om aan de eisen van energielabel C te voldoen, is er geen tijd meer te verliezen.

De verplichting geldt voor de meeste kantoorgebouwen, maar niet voor de volgende situaties:

Om van label D, E, F of G naar energielabel C te komen, is het raadzaam om een maatwerkadvies te laten opstellen. Een EP-adviseur berekent hierin op maat de terugverdientijd van diverse investeringen die je kunt doen om tot het verplichte label te komen. Voor sommige energiebesparende maatregelen bestaan subsidieregelingen. Kijk hiervoor op de subsidiewijzer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).