Incompany cursus

Voor bedrijven met meerdere EP-adviseurs in dienst, bieden we opleidingen op locatie aan. Ervaren docenten komen dan met het lesmateriaal naar je toe om de cursusdagen binnen het bedrijf te verzorgen. Het lesprogramma kunnen we afstemmen op het niveau van de deelnemers. Het enige wat je zelf moet regelen, is een geschikte ruimte en de catering. En we vragen je om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen, voor de gezondheid van ons allen.

Opleidingen

BuildingLabel verzorgt basis- en detailopleidingen voor woningen en utiliteit. We bereiden je team zorgvuldig voor op het vak. Tijdens de opleidingsdagen leren de deelnemers omgaan met alle situaties die ze als EP-adviseur kunnen tegenkomen. We gaan met ze aan de slag met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, oefenen concrete casussen en behandelen oefenvragen die ze ook op het examen kunnen verwachten. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de software van Vabi en Uniec3. Zo bereiden we iedereen optimaal voor op het examen.

 

Toegang tot digitale vakbibliotheek

Alle deelnemers ontvangen een link met een vrije toegang tot de bibliotheek in de BuildingBase. Hier vinden ze naast alle vakinhoudelijke informatie ook links naar  oefenexamens en oefensoftware.

 

Kosten

De kosten voor incompany opleidingen bedragen € 1500,- per lesdag, exclusief BTW en reiskosten van de docent. Per deelnemer komt daar € 50,- aan lesmateriaal bij, inclusief toegang tot de bibliotheek van de BuildingBase.

Onderstaande kostenplaatjes zijn exclusief btw.
Vierdaagse opleiding (exclusief examen):
€ 6000,-,  materiaalkosten per deelnemer € 50,- , en 4x reiskosten docent.

Tweedaagse opleiding (exclusief examen):
€ 3000,-, materiaalkosten per deelnemer € 50,- , en 2x reiskosten docent.

Bijscholing (één dag, inclusief examen):
€ 1500,-,  materiaalkosten + examen per deelnemer € 150,- , en de reiskosten van de docent.

De ISSO 75.1 en 82.1 versie 2020, 5e druk kun je bestellen via ISSO. We stellen deze ook gratis digitaal beschikbaar voor de deelnemers.

Examen

 

De examens worden op diverse plaatsen in Nederland afgenomen door ’t Examenpark of Cito. In overleg met de exameninstelling kunnen deze eventueel ook incompany worden afgenomen.

Bij de bijscholing wordt het examen incompany afgenomen aan het eind van de cursusdag.