Cursus van basis naar detail

Met deze korte cursus kun je je kennis en basis bevoegdheid uitbreiden naar de detailmethode. Na de cursus hoef je maar twee extra examens te doen. Zeer de moeite waard voor iedereen die toch graag met nieuwbouw aan de slag wil gaan.

Tijdens twee opleidingsdagen breid je je vakbekwaamheid uit en leer je omgaan met alle situaties die je als detailadviseur bij inspecties tegenkomt. Je gaat aan de slag met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en de invoersoftware Vabi en Uniec3 komen ook aan bod. Hiermee ben je goed voorbereid op het examen.

Naar Detail

De cursus is bedoeld voor iedereen die een opleiding tot EP basisadviseur succesvol heeft afgerond en zich wil specialiseren in de detailmethode.

Doelgroep

Het detaildiploma geeft je de bevoegdheid om ook nieuwbouw te keuren en hiervoor energielabels op te stellen.

ISSO 

Het opnameprotocol uit de ISSO Woningbouw en Utiliteit vormt de basis voor de opleiding.

 

Cursusruimte

De cursuslocatie is op Planetenveld 45, 3893 GE Zeewolde.  Wij verzorgen op deze dag de koffie, thee en lunch. 

Online 

Het is ook mogelijk de cursus online te volgen. Tijdens de onlineles neem je op afstand deel aan de les via Zoom. Uiteraard kun je ook hier gewoon je vragen stellen. Los van de fysieke afstand, volg je de les op een normale manier.  

Voorbeeld lesmateriaal

Dag 1

 

 • Detail methode ISSO 75.1/82.1 + NTA 8800, dossiervorming
 • Homogene constructies + casus
 • Samengestelde constructies + casus
 • Kozijnfractie
 • Software

Dag 2

 

 • Leidingisolatie verwarming, koeling en tapwater
 • Casus - berekeningen
 • Oppervlakteverwarming, zomernachtventilatie
  Daglichtsector
 • Oefenexamen

Examen

Het examen wordt op diverse plaatsen in Nederland afgenomen door het exameninstituut (SNEI), ’t Examenpark of Cito.

Voor het examen moet je twee extra modules halen. Afhankelijk van de richting zijn dat; W4d en W5 (woningbouw) of U4d en U5 (utiliteit). 

Op de websites Exameninstituut, ’t Examenpark en Cito vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor het examen.

 

Kwaliteitsgarantie

Het is belangrijk dat je, buiten de cursusdagen, ook thuis studeert. Mocht je voor een examenonderdeel zakken, mag je bij ons gratis een cursusdag opnieuw volgen. Dat is onderdeel van de BuildingLabel kwaliteitsgarantie. 

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse opleiding bedragen € 750,-, exclusief BTW, inclusief het lesmateriaal.

Nog nodig: de ISSO vijfde druk, per boek € 79.-
ISSO 82. 1 (woningbouw)
ISSO 75.1 (utiliteitsbouw)
De digitale versie van de ISSO stellen wij ook gratis ter beschikking, ter voorbereiding van de examens.

Schrijf je in!

Je kunt je hieronder direct inschrijven voor de tweedaagse uitbreidingscursus

November

Dinsdag 7 november 2023
Woensdag 15 november 2023

Inschrijven

Maart

Vrijdag 1 maart 2024
Vrijdag 8 maart 2024

Inschrijven