Projecten Onze adviseurs

Ons team bestaat uit deskundige adviseurs die je bij alle mogelijke vragen over energielabels en metingen kunnen helpen en bijstaan. Niet alleen de vakkundige medewerkers op kantoor ondersteunen je, ook alle aangesloten partners bij BuildingLabel zijn beschikbaar om je met raad en daad ter zijde te staan. Op deze wijze krijgt het enthousiaste team op kantoor ook een terugkoppeling uit het veld en wordt dit weer teruggespeeld naar jou als partner. Het resultaat is een ultieme samenwerking die voor ieder van de partners profitabel is, waar kennis wordt gedeeld en het uiteindelijke resulaat wordt geoptimaliseerd.

Kennisdeling

Als partner maak je deel uit van het BuildingLabel team en daarmee van onze adviseurs. Het delen van kennis is essentieel in een samenwerking, evenals het in discussie gaan bij het vinden van antwoorden op vragen uit het veld. Wij onderscheiden ons van andere organisaties doordat wij kennis willen delen met alle partners en adviseurs binnen onze organisatie. Onze doelstelling is dat wij als partners concurrerender en innovatiever werken dan andere bedrijven. Immers door gezamenlijk te werken aan de kennisoverdracht gaat er geen talent, kunde en kennis verloren, maar wordt de aanwezige kennis optimaal benut. Kennisdeling vormt met andere woorden de kern waar wij als organisatie aan moeten en willen werken om succesvol met enthousiasme en deskundigheid onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Marktvraag

De markt vraagt van ons dat wij als partners steeds meer en sneller moeten leren. Kennisdeling vormt de basis om aan deze marktvraag te voldoen. En onze adviseurs werken daar iedere dag aan, om jou als partner op alle fronten behulpzaam te zijn.

Partner

Word ook partner van onze vakkundige, deskundige en enthousiaste organisatie.