Maatwerkadvies Maatwerkadvies

Het opmaken van een EPA is maatwerk en wordt uitgevoerd door een EPA-adviseur. Deze adviseur kijkt naar de staat van de woning of het utiliteitsgebouw, kijkt naar de mogelijkheden om energie te besparen (maatwerk) en houdt daarbij rekening met de wensen van de bewoner(s) van de woning en gebruiker(s) van het utiliteitsgebouw. Dit maatwerk is een uitbreiding op het energielabel voor de woningbouw en utiliteitsgebouw. Het maatwerk is een advies met kosteneffectieve vrijwillige maatregelen om de energetische kwaliteit van de woning en utiliteit te verbeteren. De adviseur zet dus op een rij waar energie kan worden bespaard, hoeveel hiervoor moet worden geïnvesteerd en op welke termijn de investering kan worden terugverdiend.

Woningbouw

Het maatwerkadvies geeft voor de woning aan welke maatregelen energiebesparing opleveren, het comfort verhogen en het binnenklimaat verbeteren. In het advies staan ook de kosten vermeld, en de tijd die het duurt voordat de investering is terugverdiend via besparing op uw energierekening. Het maatwerkadvies woningen is bedoeld voor particuliere woningeigenaren. De geadviseerde energiebesparingsmaatregelen in het maatwerkadvies zijn uitgebreider en nauwkeuriger dan bij het energielabel. Het biedt ook de mogelijkheid om een advies te krijgen over het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp.
De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel.

Utiliteit

Het maatwerkadvies voor de utiliteitsbouw betekent bijvoorbeeld dat als het huidige label slechter is dan C, dat met een maatwerkadvies in kaart wordt gebracht en met welke combinaties van maatregelen een label C (wettelijk vereiste) behaald kan worden. Bijkomend is een monitorings- en energieanalyse. Het maatwerkadvies focust op gebouw gebonden maatregelen die van invloed zijn op het label. In de praktijk blijken er daarnaast vaak snelle winstkansen te liggen als gevolg van mogelijkheden in de optimalisatie van de regeling van klimaatinstallaties. Deze kunnen in kaart gebracht worden door analyse van energie monitoringsdata en een controle van de instellingen in het gebouwbeheersysteem (GBS). Door ook dit te onderzoeken kunnen vaak forse besparingen worden gerealiseerd met lage investeringen. Deze besparingen kunnen gebruikt worden om de gebouw gebonden maatregelen (deels) te financieren.

Plan van aanpak

Op basis van het Maatwerkadvies en eventueel aanvullend onderzoek kan een plan van aanpak worden opgesteld om tijdig de gewenste verbeteringen te realiseren. Daarbij is het zaak om maatregelen zoveel mogelijk te koppelen aan natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld verbetering van de dakisolatie op het moment dat vervanging van de dakbedekking nodig is. Het MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan) is hierbij dus een belangrijk aspect. In geval van een pand met een eigenaar en huurder(s) moet ook overeenstemming bereikt worden over de te nemen maatregelen en verdeling en verrekening van de bijbehorende kosten en besparingen.

Monitoring

Tijdens realisatie van het plan van aanpak is het van belang om te monitoren of de maatregelen ook de verwachte besparingen opleveren. Met name bij installatietechnische aanpassingen is dit van belang, omdat besparingen afhankelijk zijn van goed beheer en optimale instellingen van deze installaties.

BRL-certificaten

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies moet daarom worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. De bij BuildingLabel aangesloten adviseurs beschikken voor het geven van een Energie-Index rapportage voor woningen over de benodigde BRL-certificaten, namelijk

  • 9500-01 Energieprestatie advisering, bijzonder deel ‘Energie-Index voor bestaande woningen en woongebouwen’;
  • De 9500-02 Maatwerkadvies Woningen, KOMO (vrijwillig).

Informatie

Hebt u vragen over de maatwerkadvisering of wilt u uitgebreide informatie, neem dan contact op met één van onze specialisten of stuur een e-mail naar info@buildinglabel.com.