EPA-U Nieuwbouw

EPC-berekening en eisen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. In het Bouwbesluit is vastgesteld dat nieuwbouw moet voldoen aan bepaalde eisen. Aan de hand van de Energieprestatie Coëfficiënt (EPC) wordt duidelijk wat de energieprestatie is van een te bouwen gebouw en welke materialen en installaties zijn toegepast om tot de EPC-waarde te komen.
De EPC is dus een maat voor de energiezuinigheid en de bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw. Het Bouwbesluit bevat de geldende EPC-eisen (0,4 voor woningen 2018).
Deze eisen zijn met de aanscherping van 1 januari 2017 van kracht geworden. Er wordt geen aanscherping van de EPC-eisen meer verwacht. Deze eisen worden namelijk per 1 januari 2020 vervangen door de invoering van de eisen voor bijna energie-neutrale gebouwen (BENG).

Energielabel bij oplevering gebouw

In het verleden was een gewaarmerkte EPC-berekening voor nieuwe gebouwen voldoende om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de EPC-eisen. Tegenwoordig moet er bij oplevering van het gebouw een geldig energielabel overhandigd worden aan de koper of huurder. Voor woningbouw is er een energielabel voor woningen nodig en voor utiliteitsbouw een energielabel voor utiliteitsgebouwen.

EPC Berekening

Bij nieuwbouw van kantoren en woningen worden, zoals al genoemd, binnen het Bouwbesluit eisen gesteld aan de energiezuinigheid. De Energie Prestatie Norm (EPN ) is daarbij de richtlijn. Met de EPN wordt de energieprestatie van een gebouw of woning berekend. De uitkomst van een EPN-berekening is de maat voor de energie-efficiëntie: de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).

Duurzaam bouwen met EPC berekening

De EPC-berekening geeft met andere woorden inzicht in het energiegebruik van een gebouw. Door duurzaam te (ver)bouwen, kan op energiekosten worden gespaard en wordt het milieu ontzien. Energie-efficiënt bouwen vormt feitelijk een vast onderdeel van het bouwproces. BuildingLabel voert niet alleen een EPC-berekening uit, maar adviseert ook over het verlagen van uw energiegebruik, duurzame energie en energiezuinige nieuwbouw.

EPC berekening nieuwbouw en uitgebreid advies

BuildingLabel biedt een scala aan diensten die komen kijken bij nieuwbouw. Dit varieert van het opstellen van een EPC-berekening tot het geven van uitgebreid advies over comfortabel en energiezuinig inrichten van uw pand.
BuildingLabel ziet een EPC-berekening meer dan het invullen van een aantal getallen. BuildingLabel geeft een passend advies wat betreft materialen, technieken en installaties, die de Energieprestatie ten gunste komen. Door in een vroeg stadium mee te denken met de klant kunnen veel kosten worden bespaard en kunnen een maximaal rendement en comfort worden bereikt.
Voor een transparant, duidelijk en een vrijblijvend gesprek neemt u contact met een van onze adviseurs op.