Licentiehouder Partner

BuildingLabel geeft je als partner de formele of wettelijke toestemming om een energielabel voor woningen, utiliteitsbouw of nieuwbouw af te geven. Als partner betekent dit wel dat je hiervoor over de vereiste diploma’s volgens de BRL-9500 dient te beschikken.

Licentieovereenkomst

De licentieovereenkomst is de overeenkomst waarbij aan de partner de licentie wordt verleend om gebruik te maken van de rechten van BuildingLabel als de licentiegever.

De licentie wordt verleend tegen betaling van een maandelijkse bijdrage. Een licentie wordt ook wel een gebruiksrecht genoemd. De voorwaarden waaronder de licentie/het gebruiksrecht wordt verleend, zijn in de licentieovereenkomst opgenomen. De partner krijgt door middel van deze licentieovereenkomst om een energielabel af te geven in de zin van de BRL 9500, afhankelijk van zijn vakbekwaamheidspapieren. Een licentie voor de software dient de partner zelf te regelen. Een uitzondering hierop vormt een licentiebestand voor de EPA-W software van Vabi, deze wordt verstrekt door BuildingLabel.

Overdracht licentie

De door BuildingLabel uitgereikte licentie is niet overdraagbaar. Het verlenen door de partner van sub-licenties aan derden is niet toegestaan.

Looptijd van de licentieovereenkomst

De licentie wordt voor onbepaalde tijd verleend. In de licentieovereenkomst is opgenomen welke opzegtermijn geldt en op welke wijze opgezegd moet worden.

Partner worden

Ben je gediplomeerd EPA-W, EPA-U, EPN adviseur kan je je zonder problemen bij BuildingLabel aansluiten. Ben je nog niet in het bezit van een diploma, dan biedt BuildingLabel  de mogelijkheid om via cursussen het gewenste diploma te verkrijgen.
Word nu partner bij BuildingLabel.

Word partner en vul het formulier in.

Bedrijfsgegevens

bedrijfsnaam (verplicht)

Rechtsvorm

Kvk nummer (verplicht)

Rechtsgeldige vertegenwoordiger

Dhr./Mevr.

Voorletters (verplichte invoer)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplichte invoer)

Contactpersoon / EPA adviseur

Dhr./Mevr.

Voorletters (verplichte invoer)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplichte invoer)

Vestigingsadres

Adres (verplichte invoer)

Postcode (verplichte invoer)

Plaats (verplichte invoer)

Postadres

Adres (verplichte invoer)

Postcode (verplichte invoer)

Plaats (verplichte invoer)

Contactgegevens

Telefoonnummer (verplichte invoer)

E-mail (verplichte invoer)

Huidige opleiding

EPA-W adviseur (Energie Prestatie Adviseur - Woningbouw)EPB adviseur (Energie Prestatie Bestaandebouw - Utiliteit)EPN adviseur (Energie Prestatie Nieuwbouw - Utiliteit)

Graag ontvang ik informatie over de cursus:

EPA-W adviseur (Energie Prestatie Adviseur - Woningbouw)EPB adviseur (Energie Prestatie Bestaandebouw - Utiliteit)EPN adviseur (Energie Prestatie Nieuwbouw - Utiliteit)

Opmerking