Ventilatiedebietmeting Ventilatiedebietmeting

Waarom een ventilatiedebietmeting in een gebouw? Het hebben van ventilatie is niet zomaar een wettelijke verplichting. Het is meer, namelijk het is cruciaal om uw woning aangenaam te maken, vochtproblemen te voorkomen en uw energieverbruik binnen de perken te houden of te reduceren. Betere energieprestaties leiden tot minder belasting van het milieu. Naast dit milieu effect heeft het advies ook financiële voordelen voor u. BuildingLabel maakt de besparingsmogelijkheden inzichtelijk en kwalificeerbaar. U krijgt met BuildingLabel de gewenste deskundigheid en ervaring!

EPBD gecertificeerd

BuildingLabel is gecertificeerd voor het mogen keuren volgens de wetgeving van de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive ) en het maken van deze onafhankelijke rapportages. Naast het keuren van klimaatinstallaties volgens de EPBD kan BuildingLabel als vervolg op deze keuringen de opdrachtgever ook verder begeleiden naar een duurzaamheidslabel volgens de hiervoor geldende methodiek, waarbij een medewerker binnen BuildingLabel de zaken beoordeelt op hun kwaliteiten, geschiktheid voor het te realiseren doel en de mogelijkheden voor verbetering. Het uitvoeren van de meting en de daaraan gekoppelde rapportage geeft daarmee bestaande gebouwen meerwaarde, waardoor dit nieuwe huurders of investeerders aantrekt en het imago wordt verbeterd.

Verplicht ventilatiesysteem?

De wettelijke energie-eisen voor nieuwbouw en renovatie zijn belangrijk, maar niet altijd even eenvoudig. Weet u bijvoorbeeld of een ventilatiesysteem al dan niet verplicht is? Samengevat is voor nieuwbouw het ventilatiesysteem verplicht sinds 2006. Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen zijn tegenwoordig uitgerust met een volledig, mechanisch ventilatiesysteem. Bij renovatie ligt het iets gecompliceerder. Hier hebben we te maken met twee type renovatie, namelijk een ingrijpende energetische renovatie of een standaard renovatie. In het eerste geval moet er gekozen worden voor een volledig ventilatiesysteem, zoals een hoog presterend systeem D. In het tweede geval spelen isolatie, ventilatie en verwarming een minder belangrijke rol en is een systeem C (minimaal ventilatieroosters en afvoerkanalen aanbrengen) voldoende.

EPBD praktisch

De EPBD heeft tot doel het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen. Bij het beoordelen van de energieprestatie wordt gekeken naar:
• de kosteneffectiviteit van de energiebesparende maatregelen;
• de eisen voor het binnenklimaat van het gebouw;
• de klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw.
Zo eist de EPBD bijvoorbeeld dat de toegankelijke delen van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW ten minste eenmaal per vijf jaar moeten worden gekeurd. Deze keuring dient op onafhankelijke wijze uitgevoerd te worden door een gekwalificeerde deskundige, zoals door BuildingLabel.

Waarom BuildingLabel?

BuildingLabel heeft inspecteurs in dienst met jarenlange ervaring in de koel- en airconditioningtechniek en die ook beschikken over de vereiste diploma’s. Zij zijn in staat om eventueel in samenwerking met uw installateur, maar geheel onafhankelijk een EPBD keuring uit te voeren voor gebouwen in klasse 2 en 3. De onafhankelijkheid is geborgd in de ISO 17020 accreditatie.

Diploma EPBD A en EPBD B

Met een diploma EPBD A is een persoon bevoegd om een energieprestatie rapportage voor gebouwen in klasse 1 (12 kW tot 45 kW) te maken. Voor het opstellen van een energieprestatierapportage van gebouwen in klasse 2 en 3 (koelvermogen > 45 kW) heeft een inspecteur het diploma EPBD B-airconditioningsystemen nodig. Gebouwen in klasse 2 en 3 vragen om een additionele weging van factoren die de energieprestatie beïnvloeden, naast het koudemiddel circuit.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in ventilatiedebietmetingen of wilt u een ventilatiedebietmeting laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze specialisten of stuur een e-mail naar info@buildinglabel.com.