Thermografie Thermografie

Thermografie bij gebouwen

BuildingLabel beschikt over deskundigen op vele terreinen, waaronder thermografen op level 1 niveau. Een level 1 thermograaf is in staat om zelfstandig thermografische inspecties uit te voeren aan gebouwen en de resultaten helder te rapporteren. Een thermograaf onderzoekt het gebouw niet-destructief op zwakke plekken waar onnodig warmteverlies optreedt. Neem als voorbeeld vloeren, gevels, daken, schoorstenen, deuren en kozijnen, luchtlekken in de gebouwschil, of andere delen met onvoldoende of niet correct aangebrachte isolatie. BuildingLabel biedt alle faciliteiten om aan de hand van thermografische foto’s precies te laten zien waar koudebruggen, isolatiegebreken of luchtlekkages in de constructie aanwezig zijn, overeenkomstig de NEN-EN 13187 normering. Het beeld toont visueel, dus zichtbaar, het bewijs van energieverspilling, maar laat tevens de verborgen lekkages zien.

De juiste diagnose

BuildingLabel maakt voor het uitvoeren van gebouw-thermografie of een bouwkundige thermografische inspecties gebruik van hoogwaardige infrarood apparatuur, welke een meetnauwkeurigheid heeft van 0,02 graden. Het resultaat is het snel en vakkundig stellen van de juiste diagnose zonder bijvoorbeeld geveldelen te moeten openen. Niet-zichtbare energieverliezen worden met behulp van de thermografie duidelijk zichtbaar op foto’s en vastgelegd in een rapportage met een advies op maat waarin wordt aangegeven hoe een ontdekt probleem het beste kan worden aangepakt.

BlowerDoor uitbreiding

De thermografie-inspectie kan door BuildingLabel worden uitgebreid met een BlowerDoor meting of luchtdichtheidsmeting. De BlowerDoor brengt de woning in onder- of overdruk en bepaalt daarmee de interne luchtdichtheid. Door het verschil in druk, worden de lekkages zichtbaar. Denk hierbij aan lekkages langs deuren en kozijnen, tochtstrippen en naden en kieren in de constructie. De thermografische camera traceert daarbij praktisch elke luchtlekkage of isolatiegebrek. Zelfs lekkages achter stucwerk of behang maakt de camera zichtbaar.

Thermografie in combinatie met BlowerDoor luchtdichtheidsmeting

Thermografie, eventueel in combinatie met een BlowerDoor luchtdichtheidsmeting, is voor woningcorporaties, VvE’s, aannemers, professionele woningverhuurders en vastgoedmakelaars dé manier om de bouwkwaliteit van een woning te controleren. Op eenvoudige wijze wordt daarmee duidelijk aangetoond wat er verbeterd moet worden om te voldoen aan de geldende of toekomstige eisen wat betreft de isolatiekwaliteit, vochtophopingen en de luchtdichtheid van de woning. Regelmatig voert BuildingLabel een thermografisch onderzoek uit om bij zowel renovatie als nieuwbouw projecten te controleren of de aangebrachte isolatie wel correct is gemonteerd.
BuildingLabel kan een rapport opstellen waarin een overzichtelijk, duidelijk en deskundig advies wordt gegeven over de te nemen maatregelen tegen onnodige energiekosten.
Neem contact met ons op via het onderstaande formulier om helder inzicht te krijgen over de staat van uw isolatie of verlieskieren in uw woning. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Naast een losstaande infraroodmeeting wordt deze meting ook ingezet bij een BlowerDoor meting.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in thermografie of wilt u een thermografiemeting laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze specialisten of stuur een e-mail naar info@buildinglabel.com.