Cursussen

BuildingLabel geeft cursussen die perfect aansluiten bij de dagelijkse praktijk van een EPA-adviseur of (bouwkundige) inspecteur. Docenten met jarenlange praktijkervaring vertellen u op boeiende wijze meer over het vak. De cursussen zijn praktijkgericht en worden met veel voorbeelden en oefencasussen ondersteund. Het is niet alleen theorie, maar het is juist de toepassing die het zo leuk maakt.

Wij bieden de volgende cursussen aan:

– EPA-W adviseur
– EPA-U adviseur
– EPN-U adviseur

Examens

De examens worden afgenomen door het CITO. Op de website van CITO zijn alle examendata terug te vinden. Tenzij anders aangegeven op de site van CITO, worden de examens op een vaste examenlocatie afgenomen:

Regardz WTC Arnhem
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS ARNHEM